Crazy Wedding 2

Crazy Wedding 2
  • Genre: comedy
  • Type: theatrical feature film
  • Year: 2019
  • Release in Ukraine: 25.12.2019
  • Slogan: What? Again?
  • Status: completed
  • Production: FILM.UA Group, Prototype Production
  • Running time: 98 mins

The film events take place a year after Crazy Wedding. ANOTHER surprise, ANOTHER daughter, ANOTHER #crazywedding.

A chase, a new son-in-law, Nazariy Zapukhlyak, father Yevlampiy, monks, celeb cast, lots of crazy adventures and even more high-quality Ukrainian humor!

Director: Vlad Dykyi
Producer: Yuriy Gorbunov, Iryna Kostyuk, Nadia Korotushka, MOZGI Entertainment (Iryna Gorova, Oleksiy Potapenko, Alexey Zavgorodniy)
Scriptwriter: Nikolay Kutsik, Alexey Prikhodko
Cast:

Nazar Zadniprovsky, Polina Vasylyna, Jimmy Voha-Voha, Yuriy Gorbunov, Lesya Samayeva, Oleksandr Kobzar, Inna Prykhodko, Aram Arzumanyan, Tomasz Sobczak, Kateryna Kuznetsova